Persbericht

Allekanten is van start


Allekanten aan de Speelzijde 8 is een centrale plek in de wijk Bouwlust waar mensen op eigen tempo en op eigen kracht kunnen werken aan persoonlijke doelstellingen én ontwikkeling op het gebied van taal, financiën, gezondheid, netwerk, (vrijwilligers)werk en ondernemerschap.
Deelnemers uit de wijk zijn zelf verantwoordelijk om op creatieve wijze en op eigen kracht invulling te geven aan participatie en dit door te geven aan anderen. Zowel buurtinitiatieven als bewoners ontvangen professionele en pragmatische ondersteuning op inhoud (train-the-trainer) en worden gefaciliteerd met ruimte, ICT en enthousiasme.
Iedereen is welkom.